Komornik Żyrardów

Komornik Żyrardów
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Maciej Brzeziński

Kancelaria Komornicza nr VII

ul. Radziwiłłowska 30

96-300 Żyrardów

 

!!! UWAGA !!!

OD DNIA 22 LISTOPADA 2021 R.

ADRES KANCELARII ULEGŁ ZMIANIE NA:

UL. RADZIWIŁŁOWSKA 30

96-300 ŻYRARDÓW

Dokonując wpłaty należy wskazać w tytule przelewu: sygnaturę akt sprawy (GKm, Km, Kms, Kmp) oraz imię i nazwisko dłużnika.

(np. Km 1/19 Jan Kowalski)

Lokalizacja Kancelaria

Komornik Sądowy w Żyrardowie Maciej Brzeziński działa na obszarze swojego rewiru którym jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Żyrardowie tj. miasto Żyrardów, miasto i gmina Mszczonów oraz gminy: Baranów, Jaktorów, Puszcza Mariańska, Radziejowice, Wiskitki i Żabia Wola.

Zgodnie z art.10 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika z wyjątkiem spraw:

1) o egzekucję z nieruchomości;

2) o wydanie nieruchomości;

3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;

4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;

5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Komornik Sądowy Maciej Brzeziński jest, stosownie do przepisów ustawy o komornikach sądowych – uprawniony do prowadzenia postępowań w przedmiocie doręczenia korespondencji

 

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Macieja Brzezińskiego

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Maciej Brzeziński jest podległy służbowo Prezesowi Sądu Rejonowego w Żyrardowie

Dane kontaktowe znajdują się na stronie www.zyrardow.sr.gov.pl.