RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Macieja Brzezińskiego

Klauzula informacyjna, polityka prywatności i pliki cookies

A.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Maciej Brzeziński dane kontaktowe, dostępne są na stronie www.komornik-zyrardow.pl

2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zwanym dalej „Rozporządzeniem”) oraz aktami prawa krajowego;

Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania
usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych
osobowych: tel.: (46) 880-57-67 adres: ul. Radziwiłłowska 30,
96-300 Żyrardów. Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we
wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez
Kancelarię. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

B. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji, w zakresie wykonywanych obowiązków przez Komornika Sądowego jako funkcjonariusza publicznego.

C. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

1. Witryna www.komornik-zyrardow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe
dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na
którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera
zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o
przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz.
Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami
korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej
identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do
administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza
osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.Radziwiłłowska